Дейности

Интеграция

Интеграция в диагностиката

Лечение

Комплексно лечение

Експертиза

Специализирана експертиза

Рехабилитация

Рехабилитиация на специализираните анализатори

Отоневрологията, като диференциран клон в медицината изисква ерудираност и богати познания в областта на ото-рино-ларингологията, неврологията, неврохирургията, авиационната медицина и др. Интеграцията между тези познания води до диференцираност в диагностиката, лечението, експертизата и рехабилитация на специализираните анализатори. Съвременните условия на труд, потребностите от проучване въздействието на големите ускорения, скорости, вибрации, проф. шум, опто-кинетични въздействия, върху сензорните системи, в частност вестибуларен анализатор са сериозни предизвикателства от клинична и научна гледна точка. Изследванията на вестибуларната, слухова и зрителна системи са важни и по отношение на професионалната ориентация, социалните елементи на болестта и профилактиката .

Предизвикателствата на съвременният живот-стрес, нерационално хранене, обездвижване, компютъризация, екстремни натоварвания/ някои адреналинови спортове и професии/ влияят негативно на сензорните системи, в частност на вестибуларния анализатор. Процентът на заболеваемост расте ежедневно-от функционален дефицит до тежки декомпенсирани състояния. Зачестяват случаите със съдови, метаболитни, ендокринологични нарушения, ВРРV.

Световъртежът не е диагноза, а симптом, който може да бъде проява на много и различни заболявания. Основното при увреждане на вестибуларния апарат са световъртежите под една или друга форма, равновесните смущения, придружени често с шум в ушите, гадене и повръщане.

Точно поставената диагноза води до висок процент на излекуване на заболяването, а диагностиката се базира на знанията, отоневрологичните методики и комплексния подход на специалиста отоневролог. Специално място в тази специалност заемат проблемите със световъртежа, субективния шум в ушите и намалението на слуха.

Водещият момент при лечението е етиологичният механизъм, отговарящ за проблема. Това не означава, че симптоматичната терапия не трябва да се използва в опитите за копиране на острите отоневрологични симптоми, нито пък, че вестибуло-рехабилитационни упражнения не са необходими при хронични или рецидивиращи отоневрологични проблеми. Усилията трябва да бъдат насочени върху търсенето и потвърждаването на етиологичния фактор. Различните форми на вестибуларни нарушения се лекуват с медикаментозна, физио-рехабилитационна и психотерапия, рядко с хирургична намеса. Някои периферни увреждания се възстановяват от само себе си, други, чрез централната вестибуларна компенсация, трети, чрез терапия. Острите вест.кризи /ст. на декомпенсация/ е желателно да се лекуват в стационарни условия, под наблюдение на специалист с високи дози бетахистинови, кортикостероидни, антибиотични, дехидратиращи медикаменти, витаминотерапия в най-общ план. Хронични и рецидивиращи нарушения /ст.на субкомпенсация/ се поддържат с бетахистинови, ноотропни и др. медикаменти, рехабилитационни упражнения.

Отоневрологията – като съвременна дисциплина, третираща една от най-старите във филогенетично отношение вестибуларна система и предизвикателствата на съвременния живот-напр. космическият такъв ще изисват още по-високи критерии, новаторство.

Организацията на модерното отоневрологично изследване предполага използването на комплекс от аудиологични и вестибуларни методики на  изследване, изследване на състоянието на черепно-мозъчните нерви и функциите на равновесие.

Дейности

В специализираната практика се извършват високоспециализирани методики за диагностика на отоневрологични заболявания, диференциращи физиологични, функционални и патологични нарушения със съвременна апаратура-аудиометрия, тимпанометрия, изследване за нистагмопродуциране, статокинетика, ротационни тестове, постурографска система /TETRAX IBS/- ИНТЕРАКТИВНАТА СИСТЕМА  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛАНС И РИСК ОТ ПАДАНЕ, като процедурата за изследване е  неинвазивна, не включва стрес или риск и не създава усещане за страх на пациента, предназначена е  да оцени риска от падане на индивида въз основа на неговия баланс, предоставя информация, която е от съществено значение при решенията, които влияят върху качеството на живот на отделния пациент. Това е първата стъпка за насочване на лекаря при избора на възможности за лечение и рехабилитация на неговите пациенти.     
  Отоневрологичното изследване представлява неоперативно, безболезнено и безопасно детайлно функционално изследване на вестибуларния апарат. Извършва се от квалифициран специалист-отоневролог в специално оборудвани за целта отоневрологични кабинети и представлява комплексна система от изследвания:

– отоскопия (преглед на външен слухов проход и тъпанчеви мембрани)

– изследване на слуха (аудиометрия), което обективизира наличието или липсата на слухова загуба и ако има такава – нейната степен и локализация, т.е. кондуктивна, невросензорна или смесена слухова загуба.

– тимпанометрия

– диагностична процедура, която позволява да се открият заболявания на средното ухо.

Дейности 01

– тест за изследване на нистагъма (ритмични потрепвания на очните ябълки, появяващи се при засягане на вестибуларния апарат) с очила Френцел.

– специфични клинични равновесни проби (статокинетика) и координационни тестове.

– провеждане на провокационен тест на вестибуларният апарат (ротационен тест)-стол на Барани.

– TETRAX IBS -ПОСТУРОГРАФСКА СИСТЕМА – Уникален апарат за изследване на баланса-равновесие и риск от падане. Използва 4 индивидуални точки за отчитане на налягането, монтирани на платформа:

Дейности 02
  • Измерва се колебанието в тежестта между петите и пръстите на всеки крак
  • Изчисляват се нови постуларни параметри (синхронизации, диагонални измествания на тежестта и разпределението ѝ)
  • Определя се „Индекс на падане“ – уникална характеристика на TETRAXᵀᴹ
  • Системата TETRAXᵀᴹ може да определи източника на нестабилност чрез различни параметри на баланса и сравнение на резултати от различните отдели на платформата
  • Това е първа стъпка при избора за лечение и рехабилитация на пациента
Дености 03
Дейности 04
Дейности 05

Отоневрологията е медицинска специалност, насочена към изследване и лечение на заболяванията на вътрешното ухо (периферно и централно разположени компоненти) и затова интерпретацията на получените от описаните изследвания резултати определя типът и нивото на увреда на вестибуларния апарат:

Основните симптоми, налагащи диагностика от отоневролог са основно две групи:

световъртеж и нарушено равновесие
– пристъпен световъртеж без нарушено равновесие (най- често е свързан с промяна положението на тялото и главата – при навеждане, лягане, ставане, обръщане в леглото).
– нарушено равновесие без световъртеж (засилва се в слабо осветена обстановка или при затваряне на очите – най- често под душа).

1. Заболявания на вестибуларния апарат:

 Периферен отоневрологичен синдром :

  • доброкачествен пароксизмален позитивен световъртеж (BPPV)
  • болест на Мениер (МD)
  • вестибуларен неврит 
  • двустранна вестибулопатия

-Централен отоневрологичен синдром:

Вестибуларна мигрена

Съдови промени в ЦНС
– Комбиниран отоневрологичен  синдром

2. Заболявания на слуховия анализатор:

– намален слух с или без шум в ушите.
 – постоянен шум в едното или двете уши.
 – едностранно намален слух с или без наличие на шум.

Правилният диагностичен подход в световната медицинска практика при наличие на изброените симптоми е първо консултация със специалист отоневролог в отоневрологичен кабинет и провеждане на съответните изследвания.