Нормативна уредба и признаване на професионален характер при УНГ заболявания.

Професионалните заболявания настъпват изключително или предимно под действието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма и са включени в списъка на професионалните болести.