Публикации

publications base

Значение на анамнезатаи статуса за диагностикатана отоневрологичнитезаболявания

Отоневрологията е научно-приложно направление, което съчетава в себе си научни познания от оториноларингологията, офталмологията и неврологията. С това се и определя спекъра на заболявания, които се диагностицират от лекаря отоневролог.

Значение на анамнезатаи статуса за диагностикатана отоневрологичнитезаболявания Повече »

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Сензорни системи у човека – зрение, слух, проприоцепция (дълбоки мускулни и ставни перцепции
+ кожна сетивност), обоняние, вкус

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология Повече »

publications base

Нормативна уредба и признаване на професионален характер при УНГ заболявания.

Професионалните заболявания настъпват изключително или предимно под действието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма и са включени в списъка на професионалните болести.

Нормативна уредба и признаване на професионален характер при УНГ заболявания. Повече »

Периферен световъртеж: лечение. Упражнения за вестибуларна рехабилитация. Трудово-лекарска експертиза

Периферен световъртеж: лечение. Упражнения за вестибуларна рехабилитация. Трудово-лекарска експертиза

Ефективното лечение изисква да се установи типа вертиго и съответните причини.

Периферен световъртеж: лечение. Упражнения за вестибуларна рехабилитация. Трудово-лекарска експертиза Повече »

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология Гл.ас. д-р Д. Меджидиева Отделение Професионални УНГ-болести и Отоневрология

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология Повече »