Публикации

publications base

Значение на анамнезатаи статуса за диагностикатана отоневрологичнитезаболявания

Отоневрологията е научно-приложно направление, което съчетава в себе си научни познания от оториноларингологията, офталмологията и неврологията. С това се и определя спекъра на заболявания, които се диагностицират от лекаря отоневролог.

publications base

Нормативна уредба и признаване на професионален характер при УНГ заболявания.

Професионалните заболявания настъпват изключително или предимно под действието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма и са включени в списъка на професионалните болести.

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология Гл.ас. д-р Д. Меджидиева Отделение Професионални УНГ-болести и Отоневрология …

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология Повече »