Значение на анамнезатаи статуса за диагностикатана отоневрологичнитезаболявания

Отоневрологията е научно-приложно направление, което съчетава в себе си научни познания от оториноларингологията, офталмологията и неврологията. С това се и определя спекъра на заболявания, които се диагностицират от лекаря отоневролог.